PRZYGOTOWUJEMY DO ZAWODÓW JUTRA

Jesteśmy miejscem, w którym dzieci i młodzież uczą się wykorzystania nowoczesnych technologii do rozwijania własnych pasji.


ZMNIEJSZAMY WYKLUCZENIE CYFROWE OSÓB DOROSŁYCH

Seniorom i osobom dorosłym stwarzamy możliwość zapoznania się z podstawowymi narzędziami naszego wieku, jakimi niewątpliwie są komputer i internet.

WCIĄŻ SIĘ ROZWIJAMY

W przyszłości staniemy się wiodącym partnerem w innowacyjnej edukacji pozaszkolnej. Będziemy należeć również do czołowych placówek szkoleniowych i e-sportowych w regionie.