Poprzez pracę z Minecraftem dzieci bardzo łatwo wchodzą w świat kodowania.

Zajęcia te są wstępem do zrozumienia przez dzieci zasad programowania oraz zapoznania się z podstawowymi pojęciami jak algorytm, pętle, warunki. Poprzez połączenie nauki programowania z uwielbianym przez dzieci Minecraftem, nauka trudnych zagadnień staje się przyjemnością oraz daje motywację do zdobywania wiedzy.

Jak wygląda to na tym etapie?

Wykorzystujemy gotowe bloczki, które przedstawiają wykonanie jakiegoś działania. Na tym etapie wystarczy obserwować kroki Żółwika, naszego robota w grze i analizować, jak program w postaci bloczków przełożył się na jego zachowanie. Bloczki pozwalają na przykład na budowę prostych konstrukcji, ale również wykonanie skomplikowanego mechanizmu za młodego programistę. Pracujemy więc na gotowym rozwiązaniu wizualnym, które pomaga skupić się na logice tworzonego programu.

Dzieci rozwija kluczowe umiejętności niezbędne do nauki matematyki i szeroko pojętej informatyki

Proponowana forma zajęć uczy dzieci rozwiązywania problemów logicznych i pracy w grupie

Zajęcia są dobrym startem do zrozumienia uniwersalnej struktury i logiki programowaniaPrzykładowy program napisany przez naszych uczniów