ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

SzkołY

szukające alternatywnej i dostosowanej do wieku uczniów formy prowadzenia zajęć z informatyki lub ciekawych zajęć pozalekcyjnych

Rodziców

pragnących zaktywizować do nauki programowania grupę dzieci ze swojego otoczenia


Domy kultury i biblioteki

pragnące posiadać w swojej ofercie ciekawą formę zajęć informatycznych lub warsztatów wakacyjnych


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W CELU ORGANIZACJI DARMOWYCH ZAJĘĆ POKAZOWYCH LUB SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DLA RODZICÓW.

To najlepsza okazja do przekonania się, że programowanie to świetna przygoda otwierająca wiele nowych dróg.

ZAUFALI NAM :